Stamceller – Sedan 1970-talet ?>

Stamceller – Sedan 1970-talet

Visst är stamceller fascinerande och ofta omtalade på grund av sina unika förmågor och skillnader från ordinära celler. Trots att många säkert vet vad ordet stamcell betyder är det långt ifrån alla som vet vad stamcellerna faktiskt används till när det handlar om stamcellsforskning. Det talas om läkemedel och medicinsk hjälp, med vilken innebörd har dessa ord inom världen av stamceller?

En av de mest väletablerade och allmänt använda stamcellsbehandlingen är transplantation av blodstamceller vid behandling av sjukdomar eller tillstånd i blodet och immunsystemet. En ytterligare användning är för att återställa blodsystemet efter behandling för vissa cancerformer, och mer än 26 000 patienter behandlas med blodstamceller i Europa varje år. Programmet US National Marrow Donor har en fullständig förteckning över sjukdomar som kan behandlas med blodstamcellstransplantationer.

Sedan 1970-talet har hudstamceller använts för att odla hudtransplantationer för patienter med svåra brännskador på mycket stora delar av kroppen. Endast ett fåtal kliniska centrum kan utföra denna behandling och den är vanligtvis reserverad för patienter med livshotande brännskador. Det är inte heller en perfekt lösning med tanke på att den nya huden inte har några hårsäckar eller svettkörtlar. Forskning med syfte att förbättra tekniken pågår dock just nu.

En ny stamcellsbaserad behandling vid namn Holoclar har också nyligen fått villkorligt godkännande i Europa. Denna behandling är till för att reparera hornhinnan efter skador som till exempel en kemisk brännskada. För närvarande är dessa de enda stamcellsterapier som är sedda som säkra och effektiva behandlingar. Förutom detta undersöks vissa andra tillämpningar av stamceller i kliniska prövningar. Det är ännu för tidigt för att veta om någon av dessa program kommer att fungera. Vi behöver bevis som samlats genom en klinisk prövning för att avgöra om en föreslagen behandling är säker och effektiv.

Men vad är då de negativa aspekterna av stamceller för medicinsk användning? För det första är en av de största problem som människor har med stamcellsforskning att det är riskabelt och relativt okänt. Stora framsteg behöver fortfarande göras och ny teknik måste utvecklas innan den kan användas på ett effektivt och säkert sätt. För det andra är stamceller fortfarande i sin forskningsfas, vilket betyder att vi inte kan veta eller förstå de exakta långsiktiga effekterna av deras användning. Att använda dem kan orsaka eller utveckla nya sjukdomar, måhända att det till och med stör de naturliga funktioner i kroppen. En annan aspekt som några inte är väldigt glada över är när det kommer till att ”leka Gud”. Många anser nämligen att handlingen som går ut på att förändra den grundläggande strukturen av en människas gener är att lägga näsan i blöt, när man istället borde låta bli och låta naturen ha sin gång.

När det handlar om stamceller bör alla behandlingar vid det här stadiet endast ses som experimentella tills de har klarat av alla stadier av kliniska prövningar som krävs för att testa en ny behandling noggrant. Först då kan den vara godkänd för allmän användning. Som man kanske förstår är det därför en ganska lång väg kvar tills stamcellsforskning kan ge oss 100 % säkra läkemedel, men hitintills har vi kommit en bra bit på vägen och fortsätter framåt i rasande fart.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *