Cannabisolja med CBD ?>

Cannabisolja med CBD

Cannabidiol är en substans som ofta går under förkortningen CBD och som den senaste tiden fått uppmärksamhet, inte minst för sin egenskap som sägs bota en hel del sjukdomar och symptom. Men vad är egentligen CBD och hur väl stämmer dessa påståenden om att substansen skulle vara sjukdomshämmande? Låt oss gå på djupet med cannabisolja och CBD.

Cannabisplantan blir till olja
CBD är en av alla substanser och cabbaninoider som ingår i cannabisplantan, men till skillnad från substansen THC är inte den nämnda CBD rusframkallande eller psykoaktivt. För att få fram olja med CBD utvinns ämnen från cannabisplantan utifrån en särskild extraheringsprocess. Denna unika process gör det möjligt att utvinna endast CBD och inte THC som behövs för att cannabisplantan ska kunna odlas fram. Extraktet som utvinns från plantan späds ut med växt- eller vegetabilisk olja, men kan även vara alkohol. Eftersom dropparna sedan doseras distribueras oljan i antingen sprutor eller glasflaskor.

Cannabisoljans konsistens
Inom området för cannabisoljan finns olika slags konsistenstyper där den mestadels har en ganska klibbig form med mörka nyanser, även om den också kan vara flytande och ljus i färgen. Hur konsistensen ser ut beror på vilken planta som använts samt hur extraheringen gått till. Klimatet spelar en viktig roll när det kommer till cannabisplantans odling och i sin tur möjligheterna att utvinna olja med CBD.

CBD som kosttillskott
Tämligen ofta presenteras oljor med CBD som kosttilsskott bland tillverkare och återförsäljare där innehållet THC är obefintligt eller ytterst litet (i Sverige är tillskott med mer än 0,2% THC olagligt). Du blir med andra ord inte ”hög” när du använder cannabisolja med CBD eftersom det inte innehåller rusframkallande substans. Cannabisoljor med spår av THC är inte lagliga i Sverige.

CBD i medicinsk användning
Det finns många intressanta vinklar när det kommer till forskningen inom CBD som hälsofrämjande substans. Den medicinska användningen av cannabisplantan och dess substanser har på slutet fått en större acceptans inom den farmakologiska sektorn, även om många aktörer inom läkemedelsindustrin fortfarande är emot användandet. Reumatism och epilepsi är två sjukdomar där cannabis och CBD bland annat visat sig ha hämmande effekter mot symptomen.

Amerikanska CBD-industrin
Försäljningen av cannabisoljor med CBD har ökat avsevärt de senaste åren och det är framför allt den amerikanska marknaden som visat stark tillväxt. CBD-industrin är stor på andra sidan Atlanten med närmare tre miljarder i omsättning per år – en siffra som beräknas vara runt 10 miljarder om två år. Siffror för försäljningen av CBD i Sverige är svåra att ta fram på grund av bland annat regelmässiga hinder, men att marknaden även här har vuxit är ett faktum. I Sverige har återförsäljare under lång tid jobbat i vad som kan beskrivas som en legal gråzoon där produkterna med CBD-innehåll lanseras som kosttillskott eller livsmedel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *