Amortering när du tar ett privatlån ?>

Amortering när du tar ett privatlån

Det finns självklara saker att tänka på innan man tar ett lån, som till exempel hur mycket man har råd att låna, vad amortering och ränta kommer att kosta dig varje månad och så vidare. Sen finns det kanske andra saker som man inte så ofta tänker på. Som till exempel vilken typ av amortering man vill använda sig av när man betaler tillbaka lånet. Här kommer lite tips och ideer på vad som kan vara bra att tänka på.

Vad är amortering

Amortering är det belopp som du ska betala av ditt lån på varje månad eller kvartal. Den betalas vanligtvis samtidigt med räntan. I låneavtalet ska det stå vilken typ av amortering som ska användas; rak amortering eller annuitetslån.

Rak amortering

Rak amortering används nästan alltid vid till exempel bostadslån. Om man har valt rak amortering så betalar man tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje amorteringstillfälle. Utöver amorteringen betalar du ränta på lånet. Eftersom beloppet du betalar är lika stort under hela löptiden, så minskar skulden med varje amortering. Därför blir räntan och kostnaden lägre för varje gång du gör en återbetalning, förutsatt att räntan på lånet inte höjs.

Annuitet

Vid annuitet betalar du ett fast belopp vid varje betalningstillfälle och detta ska täcka både räntan på skulden och amorteringen på skulden. Amorteringen ska vara så stor att lånet kommer att vara helt avbetalat när lånets löptid är slut. Det är detta beloppet som kallas annuitet.

Eftersom annuiteten är lika stor vid varje betalningstillfälle, består det först till störst del av ränta och en mindre del av amortering. Mot slutet utgör räntan istället en mindre del och amorteringen en större del. Ofta har lån med annuitet rörlig ränta. Om räntesatsen skulle ändras under löptiden, kan långivaren hantera detta på två sätt. Antingen genom bibehållen annuitet eller genom en ändrad annuitet.

Bibehållen annuitet

Bibehållen annuitet kallas ibland även för falsk annuitet. Detta innebär att annuiteten inte ändras när räntan ändras. Om räntan höjs kommer en större del av annuiteten att bestå av räntekostnad. Det medför att skulden inte kommer att vara slutbetalt vid löptidens slut och lånets löptid förlängs då. Om räntan sänks kommer lånet att vara slutbetalt innan man hade tänkt eftersom en mindre del gått åt till räntebetalning. Fördelen med bibehållen annuitet är att du i förväg vet precis hur mycket du ska betala för lånet varje månad, oavsett vad som händer med räntenivån. Nackdelen är att lånets löptid kanske inte blir vad du räknade med.

Ändrad annuitet

Ett lån kan också ändra annuitet, detta kallas ibland äkta annuitet. I motsats till bibehållen annuitet innebär det att långivaren räknar om annuiteten varje gång räntan ändras. Fördelen med detta är att den löptid som du och långivaren från början avtalade alltid hålls. Nackdelen är att det kan vara svårt för dig att i förväg veta hur mycket du ska betala vid varje betalningstillfälle.

Det finns mycket att tänka på innan du tar ett lån, men det kan vara värt att titta på amorteringen både en och två gånger. Det är viktigt att få det rätt och att du får det som passar just dig. Detta är en av de få sakerna som du som låntagare faktiskt får välja, så se till att du får det bästa du kan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *